top of page

figurinista · costume designer

nidia's designs · els meus dissenys

Nídia Tusal. 1983

Llicenciada en disseny de moda i Postgraduada en Vestuari de Teatre, Cine i TV.

Comença la seva carrera de la mà de diverses figurinistes com María Araujo, Míriam Compte i Nina Pawlowsky. 

Comença la seva carrera en solitari el 2007 dissenyant vestuari teatral a Barcelona.

De 2009 a 2016 ha treballat per tot el món dissenyant i assistint vestuaris d’òpera, i des de la seva maternitat el 2015 torna a retrobar el teatre a Barcelona. Els últims dissenys que ha signat  són “Canto jo, la muntanya Balla” d'Irene Solà i Clàudia Cedó dirigida per Joan Arqué i Guillem Albà a la Biblioteca de Catalunya, “La Cabra o qui és Sylvia” d'Edward Albee dirigida per Ivan Morales a la Sala Villarroel, “Els Subornats”de Lluïsa Cunillé dirigida per Lurdes Barba a la Sala Beckett, “Eva contra Eva" dirigida per Sílvia Munt a Madrid, “Les Croquetes oblidades" de Clàudia Cedó i la cia.Les Bianchis a la Sala Beckett, "La guerra no té rostre de dona" d'Svetlana Alexièvich" dirigida per Oriol Broggi cia. a la Bilbioteca de Catalunya i “Jaleiu” de la Cia. Guillem Albà i la Marabunta

Nídia Tusal. 1983

Graduate in Fashion Design and Postgraduate in Theatre, Film and TV Wardrobe, in Barcelona. 

She began her professional career in 2005, in the same city as an assistant of several costume designers like María Araujo, Míriam Compte i Nina Pawlowsky.  

In 2007 she signs her firsts designs alone and from 2009 to 2016 she travel around the world designing and assisting opera costumes designs.  

After her maternity she returns back to Barcelona and to the theatre world.

Her lasts designs are: 

“Canto jo, la muntanya Balla” d'Irene Solà i Clàudia Cedó directed by Joan Arqué i Guillem Albà aat Biblioteca de Catalunya, “La Cabra o qui és Sylvia” d'Edward Albee directed by Ivan Morales at Sala Villarroel, “Els Subornats”by Lluïsa Cunillé and directed by Lurdes Barba at Sala Beckett, “Eva contra Eva" directed by Sílvia Munt in Madrid, “Les Croquetes oblidades" by Clàudia Cedó and cia.Les Bianchis at Sala Beckett, "La guerra no té rostre de dona" d'Svetlana Alexièvich" directed by Oriol Broggi cia. at Bilbioteca de Catalunya i “Jaleiu” de la Cia. Guillem Albà i la Marabunta

Nídia Tusal. 1983

Licenciada en diseño de Moda Postgraduada en Vestuario de Teatro, Cine y TV, en Barcelona. 

Empieza su carrera de la mano de diversas figurinistas com María Araujo, Míriam Compte i Nina Pawlowsky. 

Empieza su carrera en solitario el 2007 diseñando vestuario teatral en Barcelona.

De 2009 a 2016 trabaja por todo el mundo diseñando y asistiendo vestuarios de ópera y desde su maternidad en 2015 vuelve a trabajar en teatro en Barcelona.

Los últimos diseños que ha firmado son: “Canto jo, la muntanya Balla” de Irene Solà y Clàudia Cedó dirigida por Joan Arqué y Guillem Albà en la Biblioteca de Catalunya, “La Cabra o qui és Sylvia” de Edward Albee dirigida por Ivan Morales en la Sala Villarroel, “Els Subornats”de Lluïsa Cunillé dirigida por Lurdes Barba en la Sala Beckett, “Eva contra Eva" dirigida por Sílvia Munt a Madrid, “Les Croquetes oblidades" de Clàudia Cedó y la cia.Les Bianchis en la Sala Beckett, "La guerra no té rostre de dona" d'Svetlana Alexièvich" dirigida por Oriol Broggi cia. a la Bilbioteca de Catalunya y “Jaleiu” de la Cia. Guillem Albà y la Marabunta

nidia@nidiatusal.cat
+34 636224577

bottom of page